Nowy Spejalista ds. Operacyjnych

W dniu 25.10.3302 na stanowisko Skrzydlata Husaria mianowała nowego przedstawiciela ds. Operacyjnych w Maskelyne Vision.  Funkcję tę objął jeden z pracowników administracji TWH  niejaki Reynaldo Walls.

Jest on rodowitym mieszkańcem systemu HR 8444 i należał do grupy pierwszych członków TWH pracujących jeszcze przy tworzeniu struktur tej wielkiej dzisiaj frakcji.

Posiada pełną akredytację od  Zarządu Transportu Galaktycznego na zlecanie misji rekracyjnego transportu osobowego.


Pisząc jak jest - S.Kokosz