Skażona woda w Collins Market

W Collins Market doszło do skażenia wody. Szybka reakcja sił technicznych pozwoliła zapobiec katastrofie humanitarnej.

Po otrzymaniu o godzinie 0'43 sygnału o zanieczyszczeniu wody pitnej w zbiorniku nr 4, Mistrz Wodny - Liet Kaynes wyłączył główny obieg hydro w całym Collins. Następnie sto ton silnie skażonej wody zostało wypompowane i przetransportowane w bezpieczne miejsce w celu utylizacji. Po dwukrotnym sprawdzeniu czystości całego systemu odzysku wody dystrybucja została ponownie uruchomiona o 8'30.

Nieoficjalnie krążą pogłoski, że był to kolejny zamach terrorystyczny Blue State Industry.
Jeden z techników pracujących na stacji uzdatniającej powiedział:

"Nie było mnie tam , moja zmiana dopiero się zbliżała ale jest mało prawdopodobne, aby skażenie powstało w sposób naturalny, to znaczy, mam na myśli, że bez udziału osób trzecich. Niecałe 6 miesięcy temu zbiorniki 3 i 4 przechodziły generalny remont. A próbki są automatycznie poddawane analizie 2 razy na dobę o 12'00 i 24'00. Takie duże skażenie nie mogło pojawić sie w przeciągu niecałej godziny. Ktoś musiał coś zrobić”.

Skażone próbki zostały przekazane do analizy, a siły bezpieczeństwa wszczęły śledztwo. Zatrzymano wszystkich pracowników nocnej zmiany wydziału uzdatniania wody w celu przeprowadzenia przesłuchań.

Pisząc jak jest - S.Kokosz