Ram Tah poszukuje dalszych śladów Strażników

Inżynier Ram Tah, główny ekspert zajmujący się tajemniczymi Strażnikami, zaapelował o pomoc w zlokalizowaniu nieodkrytych jeszcze śladów po dawnej rasie obcych. Wyemitował on następujące oświadczenie:

“Dostarczone mi ostatnio artefakty zostały poddane dogłębnej analizie molekularnej. W efekcie tych badań zakładam iż teoretycznym miejscem występowania pozostałości po Strażnikach mogą być trzy konkretne systemy: Col 173 Sektor QU-O d6-25, HD 63154 oraz Synuefe EU-Q c21-10.”

“Nalegam, aby członkowie naszej galaktycznej społeczności zbadali te systemy, wierzę bowiem, iż znajdziemy tam kolejne ślady starożytnej cywilizacji Strażników.  Zdaję sobie sprawę, iż może to być szukanie wiatru w polu, niemniej informacje uzyskane z takich miejsc - jeśli one istnieją - mogą okazać się nieocenionej wartości.”

Ram Tah prosi aby wszelkie informacje dostarczyć do niego, do Phoenix Base w systemie Meene.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza