Przywrócenie pokoju w Kamici

Organizacja Kamici Incorporated oświadczyła, że kampania mająca na celu oczyszczenie systemu z przestępców zakończyła się sukcesem. Setki pilotów odpowiedziały na prośbę władz eliminując swoimi statkami kryminalistów działających w systemie.

Władze Kamici wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy brali udział w operacji oczyszczania systemu z elementu przestępczego.

Piloci, którzy wsparli inicjatywę mogą odebrać wynagrodzenie na stacji Gaiman Port w systemie Kamici.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza