Odezwa Imperatora

Izolacjonistyczna grupa Nova Imperium przesłała za pomocą mediów publicznych wiadomość do obywateli Imperium.

Przywódca grupy, zwany Imperatorem, powiedział:

"Obywatele Imperium! Słabość Waszego władcy naraziła Was na wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli mamy przetrwać rzeź Thargoidów, musimy uciąć więzy trzymające nas z Federacją i innymi, podrzędnymi mocarstwami. Musimy skoncentrować się na ochronie własnych systemów!"

"Wzywam wszystkich, którzy nie wyrzekli się swego imperialnego dziedzictwa, by wsparli Nova Imperium. Przysięgamy przywrócić czystość i potęgę Imperium i poprowadzić je ku chwale w przyszłość! "
Senator Denton Patreus skomentował wiadomość tymi słowami:
"Ci ekstremiści i ich wywrotowy plan nie zasługują na cień uwagi. Do tej pory im pobłażaliśmy, ale ten tzw. Imperator postąpiłby mądrzej, gdyby więcej nie sprawdzał granic naszej cierpliwości."

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza