Kamcha News: Poszukiwanie nielegalnych fabryk

Od pewnego czasu w Kamcha kwitnie handel nielegalnymi środkami psychoaktywnymi. Frakcja pełniąca rolę stróżów prawa w tym układzie - Defence Force of Kamcha podęła próbę rozwiązania tego problemu. Pierwsze ślady wskazały na zaangażowanie w ten kryminalny proceder ugrupowania Kamcha Limited. Ujawnienie tych jak się później okazało podważalnych dowodów doprowadziło do krótkiego konfliktu pomiędzy tymi frakcjami.


Obecnie kurz na polach bitew już opadł, jak to dawniej mawiano, a Defence Force of Kamcha dalej prowadzi swoje dochodzenie w którym potrzebuje pomocy.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza