09.12.3305

Kamcha News: Brudna gra NEC

Od kilku dni w systemie trwa konflikt zbrojny pomiędzy Defence Force of Kamcha i imperialną Kamcha Limited, pierwsza z tych frakcja oficjalnie zgłosiła działania militarne do Rady Systemowej.

Zgodnie z "Regulacjami Konfliktu" zostały wyznaczone strefy prowadzenia walk. Dotychczas odnotowano w nich bardzo małą aktywność, co jest związane z informacjami jakie  ujrzały światło dzienne niedługo po ogłoszeniu wojny frakcyjnej.  Zgodnie z tymi rewelacjami przyczyną konfliktu jest działalność propagandowa Ngakwites Empire Consulate. W związku z powyższym ani DFK ani KL nie są specjalnie zainteresowani podtrzymywaniem konfrontacji i dążą do jej całkowitego wyciszenia.

05.12.3305

Mieszkańcy Golcondy przenoszą się do Forester's Choice

Mieszkańcy pokoleniowego statku Golconda przeprowadzili się do swojego nowego domu - outpostu Forester's Choice w systemie Upankilis.

Po udzieleniu pomocy osadnikom z Golcondy w ich relokacji, Federacja przygotowała transport ze starej i rozpadającej się już jednostki do outpostu orbitującego wokół Upankilis B 3.

Komunikacja ze statkiem pokoleniowym kilka dni przed przeprowadzką ujawniła pewien niepokój pośród ludzi. Jednakże wieki podróżowania wyczerpały możliwości statku do podtrzymania życia kolonistów i zdecydowana większość poparła decyzję o opuszczeniu statku.

Dowództwo Golcondy potwierdziła, że wciąż będzie prowadzona destylacja nopuje Apa Vietii. Ten unikalny trunek będzie można znaleźć u handlarzy w Forester's Choice.

Profesor Elizabeth Perez, dziekan wydziału antropologii w Niezależnym Uniwersytecie Oriona, która śledziła masowe przesiedlenie:
"Wielu kolonistów nie wytrzymało i we łzach kierowali słowa podzięki i żalu w stronę statku, który przez stulecia był ich domem. Tłumy chwytały się za ręce i śpiewali pieśni dziękczynne ku Golcondzie ."
" Podczas lotu usłyszałam grupkę młodych, którzy podekscytowani dyskutowali o technologiach, jakie będą dla nich dostępne, być może nieświadomi znaczenia swojej podróży, ale najbardziej uderzająca była wspólna determinacja w utrzymaniu unikalności swej kultury i wspólnemu wkroczeniu w ten nowy rozdział."
"Pozostaje tylko zobaczyć, czy to społeczeństwo zachowa swój odizolowany charakter, czy z własnej woli zintegruje się z resztą galaktyki. Możemy tylko żywić nadzieję, że ci niezwykli podróżnicy pozostaną sami sobie na tyle długo, by poznać ludzkość 34-ego wieku w swoim własnym tempie."
By upamiętnić to historyczne wydarzenie, Federacja ogłosiła wyprzedaż przy zakupie dowolnego federalnego statku od 5 do 16 grudnia 3305 roku.  

27.11.3305

TBSS vs KGM - konflikt w Suteruku

Wykiełkował z nieporozumień i braku zgody między kilkoma ważnymi osobami. Rozpoczął się oficjalnie, gdy jednej ze stron skończyły się argumenty intelektualne... czyli dość szybko.


The Bright Star Squad odpuścili rozmowy negocjacyjne, gdy dyplomowany ekonom Króla Gorgothów zaczął czytać czwarty tiret litery g) punktu siedemnastego ustępu V paragrafu 1192 pierwszego (z 17) załącznika dotyczącego porozumienia o sprzedaży pakietów żywieniowych na Maunder Hub. Negocjacje trwały dopiero drugi tydzień!

24.11.3305

Federacyjny dom dla mieszkańców Golcondy

Federacja wygrała rywalizację z Imperium o zapewnienie ludności Golcondy stałego domu.

Obie kampanie uzyskały wsparcie społeczności galaktycznej, ale inicjatywa stworzenia nowej orbitalnej placówki dla mieszkańców statku generacji okazała się ostatecznie bardziej popularna niż budowa portu planetarnego.

Oficjalna wiadomość od Golcondy potwierdziła, że koloniści byli pod wrażeniem sukcesu supermocarstwa i zgodzili się na migrację do placówki po jej zakończeniu. Placówka otrzyma nazwę Forester's Choice, aby uhonorować kapitana Golcondy, Jonathona Forestera.

Załoga Golconda zaakceptowała również status partnera federalnego, zachowując jednocześnie swoją autonomię.

Kongresman Harlan Turk oświadczył:

„Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować nowy start społeczeństwu potomków przodków Federacji. Ich wyjątkowa kultura będzie nadal kwitnąć wśród gwiazd w placówce, która cieszy się ochroną federalną. ”

Cesarska senator Ava Cornelius wysłała wiadomość do kapitana Forestera i jego załogi. Przyznała rozczarowanie decyzją Golcondy, ale życzyła kolonistom pokoju i pomyślności na przyszłość.

Zwolennicy kampanii imperialnych i federalnych mogą teraz odbierać wyjątkowe nagrody z odpowiednich megashipów w systemie Upaniklis.

22.11.3305

Prezent od Golcondy

Mieszkańcy statku pokoleniowego Golconda przekazali władzom systemu Upaniklis swoje wyrazy wdzięczności za otrzymaną pomoc.

Wraz z podziękowaniami przekazano prezent, wykwintny alkohol Apa Vietii, który jest destylowany na pokładzie Golcondy od wiele stuleci. Towarzysząca nota wyjaśnia, że technika produkcji pozostała w dużej mierze niezmieniona od 22 wieku.

Analiza napoju potwierdziła, że jest on bezpieczny do spożycia, chociaż nic nie wiadomo na temat surowców ani procesu destylacji.

Jak dotąd bardzo niewiele osób próbowało Apa Vietii, ale słynny smakosz i krytyk Giles Cappelleo został zaproszony do oceny trunku:

„Cóż, to prawdziwa rozkosz - doświadczyć niespotykanej wcześniej libacji! Apa Vietii wytrawnym smakiem delikatnie orzeźwia podniebienie, ale po połknięciu zapewnia mocne uderzenie zmysłom. Jeśli kiedykolwiek stanie się powszechnie dostępny, koneserzy na całym świecie z pewnością go będą uwielbiać. Załoga Golconda siedzi na potencjalnej kopalni złota! ”

Antropolog, profesor Elizabeth Perez z Orion Independent University skomentowała wydarzenie:

„To znaczący gest ze strony społeczeństwa, które bardzo niechętnie wchodzi w interakcje z osobami z zewnątrz. Chociaż ich izolacjonistyczne nastawienie pozostaje niezmienne, oferowanie Apa Vietii można interpretować jako początek programu wymiany kulturalnej przed ponownym przyłączeniem się do cywilizacji. ”

18.11.3305

Supermocarstwa rywalizują o przyszłość Golcondy

Imperium i Federacja ogłosiły rywalizujące inicjatywy, których celem jest zapewnienie nowego domu załodze statku pokoleniowego Golconda.

Podczas niedawnej akcji Upaniklis Vision Incorporated eksperci inżynierii potwierdzili, że starożytny statek nie jest już w stanie zaspokoić potrzeb swojej kolonii. Chociaż Golconda została zaprojektowana do długotrwałego zamieszkania, brakuje jej odpowiednich udogodnień dla obecnego poziomu populacji.

Po długiej dyskusji przywódcy Golcondy niechętnie zdecydowali się porzucić statek. Ale kapitan statku, Jonathon Forester, nalegał, aby jego populacja pozostała razem w jednym miejscu.

Imperium przysięgło pomóc kolonistom w wykonaniu pierwotnej misji statku poprzez założenie nowej planetarnej placówki. Senator Ava Cornelius podsumował założenia kampanii:

„Po wielu pokoleniach w sztucznym środowisku chcemy nagrodzić tych podróżników światem, który nazwą swoim domem, spełniając swoje przeznaczenie po tysiącleciu przygód. Współczesne techniki rolnicze pozwolą im stać się samowystarczalną kolonią oczywiście zapewniamy pełne imperialne wsparcie. ”

Federacja przyjęła inne podejście do tematu, oferując utworzenie placówki, w której tradycje lotów kosmicznych Golcondy mogą być kontynuowane. Kongresman Harlan Turk naszkicował to tymi słowy:

„Ci ludzie mają niezbywalne prawo do kontynuowania obecnego stylu życia. Nowoczesna placówka będzie oferować znacznie lepsze udogodnienia, pozwalając jednocześnie zachować ich kulturę w nienaruszonym stanie, z udogodnieniami dla nowych relacji handlowych w ramach wytycznych rynku federalnego. ”

Oba supermocarstwa poprosiły galaktyczną społeczność o wsparcie ich kampanii. Piloci mogą dostarczać polimery, kompozyty CMM, tytan, beryl i tal do dowolnego z megashipów w systemie Upaniklis: Lucent Embrace - wsparcie Imperium lub Keller's Resolve - wsparcie Federacji.

Inicjatywy będą trwać od 18 do 26 listopada 3305. Jeśli ostateczne cele zostaną osiągnięte wcześniej niż planowano, kampanie zakończą się natychmiast.

15.11.3305

Golconda przyciąga uwagę mocarstw

Łatwym do przewidzenia było, że odkryty niedawno statek pokoleniowy prędzej czy później przyciągnie uwagę Federacji oraz Imperium.

Zorganizowana niedawno w systemie Upaniklis inicjatywa handlowa zapewniła Golcondzie pomoc w sytuacji kryzysowej. Obydwa mocarstwa ulokowały swoje megaship'y w systemie i przedstawiły mieszkańcom Golcondy propozycje zintegrowania ich z resztą galaktyczngo społeczeństwa.

Oto jak brzmi oświadczenie Senator Imperium, Avy Cornelius:

"Ta niezwykła, tysiącletnia misja stanowi przykład nieugiętego ducha ludzkości. Jesteśmy gotowi pomóc kolonistom zakończyć ich misję, budując nową bazę planetarną służącą tylko dla nich. Tam będą mogli w końcu nacieszyć się solidnym gruntem pod nogami i czystym niebem, w kolonii pod ochroną Imperium."
Z podobną przemową wyszedł kongresmen Federacji, Harlan Turk:
"Uznajemy tych odważnych podróżników i potomków statku pokoleniowego pochodzącego z Sol za honorowych obywateli Federacji. Dlatego też utrzymujemy, że mają oni pełne prawo pozostać przemierzającym kosmos społeczeństwem, tak jak chcieli ich przodkowie i zamierzamy uhonorować ich tradycyjny styl życia stacją kosmiczną, którą będą mogli uznać swoją własnością."
Dotychczasowa komunikacja z Golcondą była bardzo znikoma, tylko kilku wybranych przedstawicieli Upaniklis Vision Incorporated weszło w bezpośredni kontakt z kolonistami. Zakładając, że podarowane jej niedawno dobra umocnią mikro-cywilizację, należy koniecznie podjąć stanowcze decyzje co do przyszłości Golcondy.

14.11.3305

Golconda otrzymuje istotną pomoc

Inicjatywa w systemie Upaniklis polegająca na dostarczeniu statkowi pokoleniowemu Golconda niezbędnych dostaw zakończyła się powodzeniem.

Otrzymaliśmy następujące oświadczenie Itsuko Harada z Upaniklis Vision Incorporated:

„Szczerze dziękuję wszystkim handlowcom, którzy dostarczali leki i zapasy ratunkowe, a także odważnym pilotom, którzy chronili te przesyłki przed pirackimi napadami. Transport towarów do Golconda już się zakończyły, a mieszkańcy tego statku przyjęli go z wdzięcznością. ”

Zapasom medycznym towarzyszyli przedstawiciele Międzygwiezdnej Organizacji Zdrowia, którzy doradzali kolonistom w sprawie ich wykorzystania. Lider zespołu dr Ivan Johansen skomentował:

„Nasze środki przeciwwirusowe są znacznie bardziej zaawansowane niż te na Golconda, a wczesne wskazania sugerują, że pacjenci dobrze reagują na leczenie. Mamy nadzieję, że powstrzymaliśmy wybuch tego, co kolonia nazywa „marnotrawnym pocałunkiem”.

Raporty osób z władz Upaniklis wskazują, że komunikacja z Golcondą stała się częstsza, szczególnie w odniesieniu do postępu technologicznego. Relacje w lokalnych mediach podsyciły publiczne spekulacje, że koloniści powinni porzucić swój starożytny statek i założyć nowy dom w systemie.

Piloci, którzy brali udział w kampanii, mogą teraz odbierać nagrody z Fozard Port w systemie Upaniklis.

12.11.3305

Kamcha News: Statek więzienny w systemie

Już dzień po przybyciu do Kamcha jednostki specjalnej HSP, w wyniku podjętych przez nią działań do układu przybyła jednostka więzienna. 
KAM-740, megaship klasy Alcatraz stacjonuje na odległej orbicie naszej ziemskiej planety. Jego obecność to potwierdzenie podjęcia intensywnych działań stabilizacyjnych, dzięki jego usługom będzie można w szybki sposób izolować pochwyconych przestępców.

Dwóch lokalnych watażków: "Śliski Joe" oraz "Solniczka"  już zostało dostarczonych na pokład, tam w trybie przyspieszonym zostali osądzeni i osadzeni. Poskutkowało to nieudanym atakiem innych kosmicznych piratów, jednakże była to próba z góry skazana na niepowodzenie. Jedynym jej efektem było zajęcie kilku kolejnych cel.

Z informacji jakie otrzymaliśmy bezpośrednio od HSP w drodze do Kamcha jest także drugi statek penitencjarny KAM -998  klasy Lichfield, powinien on dotrzeć do układu w przeciągu 24 godzin.

11.11.3305

HSP rozpoczyna swoją działalność w Kamcha

W dniu dzisiejszym Husarska Służba Porządkowa przeniosła swoją bazę operacyjną z HR8444 do układu Kamcha i rozpoczyna działalność stabilizacyjną.

Przedstawiciel Kamcha Citizens of Tradition - Valentina Beck tymi oto słowy skomentowała przybycie tej jednostki:

"Bardzo dobrze się stało, że centralne władze TWH zareagowały na apel lokalnych liderów. Od pewnego czasu w naszym systemie szerzy się bezprawie i sami nie możemy sobie z tym poradzić. 

Jeszcze wczoraj w przestrzeni wokół gwiazdy oraz na trasie do Saarinen Station odnotowano ogromny wzrost działań bojowych. I od razu wspomnę, że w działania te nie było w żaden sposób zaangażowane KCT. Nasze nieporozumienie z Kamcha Limited zostało już wyjaśnione. Nasze służby ochronne odnotowały w przestrzeni wiele jednostek z maskowanym transponderem. Prowadziły one swego rodzaju obławę na jedno skrzydło, na którego czele leciała Anconda."
  

Mieszkańcy Golcondy


Obyczaje panujące na statku pokoleniowym Golconda zostały zbadane przez profesor Elizabeth Perez, kierownik antropologii z Niezależnego Uniwersytetu Orion.

„Niewiele wiadomo o pochodzeniu Golcondy. Brak jest nienaruszonych zapisów dotyczących jej uruchomienia, a brak zarchiwizowanych planów sugeruje próbę kolonizacji finansowaną ze środków prywatnych. Ale nie ma wątpliwości, że ten mikrokosmos społeczeństwa XXI wieku zmienił się w ciągu ostatniego tysiąca lat. ”

„Język mieszkańców jest jednak całkowicie zrozumiały, a ich struktura społeczna jest rozpoznawalna. Utrzymują także rygorystyczne środki bezpieczeństwa, czego można się spodziewać od kultury izolacjonistycznej. ”

„Wiemy również, że istnieje opiekun, którego zadaniem jest zapewnienie dobrobytu społeczności, oraz kapelan, który zapewnia duchowe przewodnictwo. Wszystkie znaki wskazują na zadowolenie - a może nawet uzależnienie - od ich przewodnictwa. ”

Chociaż wiadomości audio nagrane przez załogę Golconda są dostępne dla galaktycznej społeczności, tylko wybrana grupa osób reprezentujących Upaniklis Vision Incorporated została dopuszczona do wejścia na pokład Golcondy. Profesor Perez udała się do Upaniklis, aby porozmawiać z nimi w ramach swoich badań.

„Wywiady z pilotami którzy dostarczali towary były fascynujące. Jak ujął to jeden z nich: „Procedury ładowania były wykonywane z najwyższą prędkością, w komunikatorach panowała prawie całkowita cisza. Nikt ze obsługi Golconda nie wszedł do ładowni, zanim my z niej nie wyszliśmy. Mam wrażenie, że bali się jakiekolwiek kontaktu. ”

„Historia pokazuje, że izolowane kultury mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone przez kontakt z osobami z zewnątrz. Musimy dopilnować, aby wysiłki wspierające społeczność Golconda nie zniszczyły tej wyjątkowej kolonii ludzkości. ”

Jak śmiecie!

"Jak śmiecie!" - od tych słów rozpoczął się dramatyczny apel młodej mieszkanki Beta Sculptoris, Gieni Thunder, która postanowiła zaprotestować wobec szerzącemu się rozpasaniu władz tego systemu. Poniżej przytaczamy pełną treść apelu.

Prosiaki na szczycie

Nie minęło wiele czasu od ostatnich doniesień z Collins Market, gdy kolejna grupa nieodpowiedzialnych pilotów wznowiła atak na magazyn materiałów wybuchowych.
Powiedział, że prosiaki chcą się zabawić... A to zwykłe świnie były! - krzyczy Viola bin Katar vel Grypa - Miał minę wściekłego, złego psa, ale głosik taki wspaniały... że uwierzyłam i że mnie zabierze i że... i że >RYYYYK<

09.11.3305

Akty wandalizmu na HR 8444 3

Dramatyczne sceny rozegrały się wczoraj, tj. 3305-11-08 na trzeciej planecie systemu HR 8444 w pobliżu stacji naziemnej Collins Market. Skrzydlata Husaria świętowała czwarte urodziny.

Parszywa ósemka - fot. CMDR -PAQ-

08.11.3305

Odkryto zamieszkany statek pokoleniowy

W systemie Upaniklis odkryto statek generacyjny z żywą populacją.
Sygnał sos ze statku został początkowo odebrany przez posterunek nasłuchujący. Piloci prowadzący śledztwo z zaskoczeniem stwierdzili, że starożytny statek - zidentyfikowany jako Golconda - dryfował w niezamieszkanym regionie przestrzeni wokół Upaniklis B.

Statki pokoleniowe są ogromnymi, samowystarczalnymi jednostkami z epoki przed hipernapędem, zaprojektowanymi do dostarczania potomków ich pierwotnych załóg do niezamieszkanych systemów. Wprowadzony na rynek w 22 wieku, Golconda przetrwał ponad tysiąc lat jako dom samodzielnego społeczeństwa.

Uważa się jednak, że przestarzałe systemy podkładowe statku walczą o zaspokojenie potrzeb załogi. Mieszkańcy zgłosili brak materiałów konserwacyjnych i środków medycznych, które stały się bardziej istotne z powodu wirusa panoszącego się na tej jednostce.

Itsuko Harada z Upaniklis Vision Incorporated wydał następujące oświadczenie:
„Ci wędrowcy całkowicie odłączeni od reszty ludzkości przebyli niewiarygodne odległości. To szczera desperacja zmusiła tych dumnych ludzi do wezwania pomocy - choroba zwana „zgubnym pocałunkiem” rozprzestrzenia się pośród tej społeczności, a w zamkniętym otoczeniu jej skutki mogą okazać się katastrofalne ”.

„Zrozumiałe jest, że mieszkańcy Golcondy niechętnie wychodzą z domu lub wchodzą w interakcje z resztą galaktyki, przynajmniej obecnie. Jednak z wdzięcznością przyjęli naszą ofertę dostaw materiałów medycznych i oraz innych produktów. ”

Handlowcy proszeni są o dostarczanie podstawowych leków, leków zaawansowanych, aluminium, kompozytów ceramicznych i półprzewodników do Fozard Port  w systemie Upaniklis. Upaniklis Vision Incorporated oferuje również wypłaty nagród na jednostki likwidujące piratów w tej okolicy.
Inicjatywa ma trwać od 8 do 14 listopada 3305. Jeśli ostateczne cele zostaną osiągnięte wcześniej niż planowano, kampania zakończy się natychmiast.

05.11.3305

Rockforth Corporation bije się w pierś.

Dyrektor naczelny Rockforth Corporation wyraził ubolewanie z powodu roli firmy w dystrybucji patogenu zarazy, który spustoszył uprawy w setkach systemów.
W oświadczeniu dla mediów Sylvia Rockforth podkreślała fakt że brak właściwego nadzoru nad produkcją nawozu EX7 był „anomalią”, niezgodną z „tradycyjnym naciskiem firmy na jakość i bezpieczeństwo”.

„Szczerze przepraszam wszystkich dotkniętych zarazą” - powiedziała Rockforth. „Przedwczesne wypuszczenie produktu ostatecznie doprowadzającego do strat jest niedopuszczalne. Moja firma ma teraz przed sobą wiele pracy, aby odzyskać zaufanie klientów oraz partnerów handlowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest założenie funduszu restytucyjnego, wykorzystującego zyski ze sprzedaży EX7. ”

„Audyt decyzji poprzedzających wypuszczenie na rynek EX7 doprowadził do rozwiązania kilku umów pracowniczych Rockforth. Obejmuje to byłego dyrektora marketingu Rexa Whitlocka, pragnienie awansu przezwyciężyło u niego zdrowy rozsądek, a odrzucenie praktyk regulacyjnych naraziło miliardy dobrych ludzi na niebezpieczeństwo ”.

W innych wiadomościach dr Genevieve Kane z Międzygwiezdnego Stowarzyszenia Rolnictwa potwierdziła, że na tysiącach rynków w całej galaktyce będą teraz sprzedawać swoje specjalistyczne leczenie agronomiczne.

„Uruchomiliśmy powszechną produkcję i dystrybucję leczenia, zapewniając jego dostępność w przypadku wybuchu zarazy” - powiedział dr Kane.

„Ponadto dane dostarczone przez jednostki IAA wskazują, że możemy dokładnie określić, które obszary galaktyki wymagają leczenia agronomicznego. Nasze metody wykrywania są bardzo skuteczne. Jedynie w jednym przypadku - z systemu Upaniklis otrzymaliśmy nieprzewidziane wezwanie o dostawy, i będzie to wymagało zbadania.”

Czy Betelgeza wkrótce wybuchnie?

Betelgeza (Betelgeuse, Alfa Orionis) – czerwony nadolbrzym w gwiazdozbiorze Oriona, odległy od Słońca o około 500 lat świetlnych. Zdaniem wielu naukowców gwiazda ta osiągnęła punkt swego życia, w którym w każdej chwili może wybuchnąć jako supernowa.

Już od wielu stuleci obserwowana jest zmienna natura, w przekazach historycznych to ciało niebieskie zmieniało swój kolor z białego na czerwony co świadczy o zużywającym się w jej wnętrzu wodorze.

Na szczęście układ jest niezamieszkany, ale znajdują się w nim cztery bogate w metal planety, więc pilotom chcącym eksploatować ich zasoby zalecane jest porzucenie tego przedsięwzięcia. Inne zamieszkane przez ludzi systemy są bezpieczne bo gwiazda ta swoją osią obrotu nie jest skierowana w żaden z nich.


04.11.3305

Kamcha News: Tarcia pomiędzy imperialnymi

Pod koniec zeszłego tygodnia doszło do kilkunastu incydentów zbrojnych pomiędzy dwiema "cesarskimi" frakcjami: Kamcha Limited oraz Kamcha Citizens of Tradition. Obecnie działania prowadzone przez oba ugrupowania można  nazwać cichym konfliktem. Nie jest to wojna w pełnym tego słowa znaczeniu bo żadna ze stron nie otrzymała aprobaty działań przez swoich patronów z Achenar.

Przedstawiciel KCT zapytani o przyczyny walk odpowiedział: "To tylko małe nic nie znaczące potyczki, tak jak rywalizacja rodzeństwa w domu. Nie ma się czym przejmować". Rzecznik Kamcha Limited w żaden sposób nie odniósł się do pytania.

Nieoficjalne źródła donoszą, że zarzewiem konfliktu jest zaginięcie konwoju składającego się z dziesięciu jednostek Type-9 należących do Kamcha Limited. Zgodnie z dokumentacją były one wynajęte przez KCT do transportu materiałów produkcyjnych pozyskiwanych na trzeciej planecie układu. Samo zaginięcie niestety nie jest czymś niespotykanym, pomimo starań sił policyjnych, i nie mogło by być przyczyną wybuchu konfliktu pomiędzy dwiema imperialnym frakcjami. Problemem natomiast jest fakt, że już po zgłoszeniu zaginięcia takie same jednostki transportowe o tych samych transponderach widziano na pokładzie Jeschke Beacon.

02.11.3305

Czy wyciągniemy nauczkę z zarazy ?

Zaraza, która w ciągu ostatniego miesiąca zniszczyła rozległe obszary uprawne została oficjalnie powstrzymana.

Raporty Międzygwiezdnego Stowarzyszenia Rolnictwa (IAA) potwierdzają, że zaraza została wyeliminowana ze wszystkich dotkniętych systemów. Nowa technologia agronomiczna odmłodziła wyniszczone pola tak by zbiory znów były opłacalne.

Dziennikarz Adalyn Cross opublikowała recenzję ostatnich wydarzeń w Vox Galactica:

„W czasie gdy dostępność podstawowych artykułów spożywczych zaczyna wracać do normalnego poziomu, wielu ekspertów pyta, jakie lekcje można wyciągnąć z tej katastrofy. IAA zobowiązała się do zintensyfikowania przepisów dotyczących kontroli produktów rolnych. Szybkość rozprzestrzeniania się zarazy zaskoczyła wielu i ważne jest, aby to się nie powtórzyło. ”

„Agencje wywiadowcze zobowiązały się do przeglądu swoich strategii walki z terroryzmem międzygwiezdnym. Ekstremiści Scythe of Panem, którzy stworzyli zarazę, zostali pokonani, ale ktoś przecież jeszcze może planować podobny atak biochemiczny?

Tymczasem dział PR Rockforth Corporation ciężko pracuje, aby uspokoić klientów i akcjonariuszy. Krytycy podkreślili rolę nawozu EX7 jako głównego źródła rozprzestrzeniania się patogenu, ale anonimowy przedstawiciel Rockfortha twierdzi, że nie można było przewidzieć sabotażu produktu przez Scythe of Panem.

Niemniej jednak pośpiech firmy w celu zwiększenia zysków został podkreślony jako czynnik przyczyniający się do rozwoju zarazy. Oczekuje się, że Rockforth wyda oświadczenie w ciągu kilku najbliższych dni, do czasu przeglądu wewnętrznego.

01.11.3305

Mali twardziele

W kwietniu 2019 roku sonda kosmiczna Bereszit wysłana z Ziemi rozbiła się o powierzchnie Srebrnego Globu. Pasażerami urządzenia były niesporczaki, które były w nim umieszczone za sprawą Arch Mission Foundation. 
Była to organizacja mająca za cel zdeponowanie części dziedzictwa ludzkości w różnych miejscach poza Ziemią. Tak aby po naszej cywilizacji pozostał jakikolwiek ślad w przypadku gdyby kolebkę ludzkości dotknęła jakaś globalna katastrofa. Jak dobrze wiem obecnie takie takie depozyty nie są już potrzebne, ale przy okazji jednej z misji badań geologicznych wydobyto szczątki sondy wraz ze znajdującymi się w nich pasażerami. Minęło prawie 13 stuleci a ci mali twardziele siedzą sobie w tym niesprzyjającym środowisku i czekają na odrobinę wody, a gdy tylko ją dostaną zaczynają swój taniec życia.