[CG] Akcja ratunkowa w Meene

W następstwie niedawnej potyczki z najemnikami służby bezpieczeństwa w systemie Meene rozpoczęły operację przechwycenia wrogich agentów w celu zebrania możliwie jak największej ilości informacji o ataku.

Szef sił bezpieczeństwa Harper Vargas z Meene Defence Force wydał następujące oświadczenie:
"Celem najemników była należąca do inżyniera Ram Tah Phoenix Base, ale wiemy, że atakujący działali na czyjeś zlecenie. Musimy odzyskać jak najwięcej najemników i przesłuchać ich, by poznać prawdziwych sprawców."
Zarządzająca operacją organizacja Independent HIP 29241 Green Party poprosiła pilotów o odzyskanie zajętych i uszkodzonych kapsuł ratunkowych (occupied escape pods, damaged escape pods) i dostarczenie ich na stację Felice Dock w systemie Meene. Organizacja wystawiła także otwarty list gończy za wszystkimi statkami poszukiwanymi przez stróżów prawa, w celu zabezpieczenia drogi dla wszystkich chcących wspomóc inicjatywę.

Kampania rozpoczyna się 8 listopada 3304 i potrwa tydzień. Jeśli cel końcowy zostanie osiągnięty wcześniej, zostanie ona natychmiast zakończona.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza