Problemy w Ancate

Niezależna frakcja United Ancate Democrats, z systemu Ancate od blisko 6 m-cy współpracuje z TWH. Negocjacje stowarzyszeniowe w imieniu Skrzydlatych prowadziła Lady Terese Lashna Gerrard. Rozmowy były dosyć długie bo zaczęły się już pod koniec 3303, ale ostatecznie zostało wypracowane porozumienie handlowe. W ramach tej umowy jednostki TWH mogą korzystać z należących do UAD magazynów na pokładzie stacji Vogel Orbital, oraz mają zagwarantowane specjalne ceny na zakup towarów spożywczych. W zamian Skrzydlata Husaria zobligowała się do regularnych partoli w Ancate oraz eskortowania konwojów handlowych.

Działalność TWH w układzie pozytywnie wpłynęła na poziom bezpieczeństwa, a co za tym idzie mieszkańcy układu oraz ich reprezentanci zaczęli coraz częściej myśleć o zmianie frakcji kontrolującej system. Oczywistym było, że takie głosy dosyć szybko zwrócą na siebie uwagę obecnie rządzącego imperialnego ugrupowania Ancate Vision Network.

Najpierw AVN zaczęło prowadzić populistyczną propagandę w kontrolowanych przez siebie mass mediach. Następnie zaczęły się aresztowania, a w zeszłym miesiącu doszło do kilku niewyjaśnionych zaginięć osób przychylnych TWH.

Skrzydlata Husaria nie mogła pozostać bierna, i dwa tygodnie temu wysłała do Ancate swoje siły stabilizacyjne. Od tego momentu doszło do klkunastu incydentów pomiędzy TWH i AVN, i wszystko wskazuje na eskalację konfliktu.

Reprezentant Ancate Vision Network Samual Ratliff powiedział:
"System Ancate jest nasz. To my tu stawimy prawo, i jesteśmy gotowi pokazać gdzie jest miejsce uzurpatorów, a cała potęga Imperium nam w tym pomorze."

odpowiedzią na ten fakt ze strony AVN było wypowiedzenie lokalnej wojny, póki co nie wiadomo czy Imperium wesprze ją swoją potęgą militarną.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza