Archiwum Echa Przestrzeni

Deficyty Meta-Alloys

Aegis Research opublikowało oświadczenie odnośnie obaw związanych z postępującymi deficytem i redukcją zbiorów Meta-Alloys w Plejadach.
Z wielu źródeł wynika, że Thargoidzkie Pąkle zaprzestały wytwarzania tego materiału.

Profesor Alba Tesreau z Aegis Research komentuje:

„Struktury Thargoidow są bardzo słabo poznane, więc możemy jedynie spekulować dlaczego Pąkle ulegają wyjałowieniu. Najpopularniejszą hipotezą jest fakt nadmiernej eksploatacji terenów na których występują Meta-Alloys – innymi słowy, ludzkość wyczerpuje zasoby Meta-Alloys.”

„Meta-Alloys są cennym materiałem oraz kluczowym komponentem przy produkcji uzbrojenia AX. Sprawą najwyższej wagi jest utrzymanie zasobów Meta-Alloys na wystarczającym poziomie!”

„W związku z zaistniałą sytuacją Aegis Rese...

Flota Distant Worlds II uruchamia Megaship oraz Stacje

Nowy, badawczy megaship oraz stacja orbitalna skonstruowana przez flotę eksploracyjną Distant Worlds II już funkcjonują.

Naczelnik projektu Erimus Kamzel przygotował następujące oświadczenie:

„Jesteśmy niezwykle zaszczyceni mogąc ogłosić rozpoczęcie pracy naszego megashipu w służbie tym, którzy przyczynili się do sukcesu Distant Worlds II. Z nadzieją wyczekujemy dziewiczego rejsu DSSV Distant Worlds ponieważ będzie on początkiem podróży poświęconej badaniom naukowym wokół centrum galaktyki.”

DSSV Distant Worlds będzie podążać okrężną trasą wokół sześciu systemów w centralnym rejonie galaktyki wykonując hiperskoki co dwa tygodnie. Jego obecna pozycja to Explorer’s Anchorage.

Stacja Event Horizon znajdująca się w sytemie Stuemeae FG-Y d7561 również rozpocz...

Projekt Evangeline’s Elite Expeditionary Force (EEEF) zakończony powodzeniem!

Wspólnymi siłami piloci z całej galaktyki przysłużyli się realizacji projektu i nareszcie dostawy materiałów do Chu City w systemie Shana Bei zakończyły się a inżynierowie przeprowadzają ostatnie testy nowo skonstruowanego Megashipu EFS Archangel. Główny koordynator przedsięwzięcia, Archangel Evangeline komentuje sukces:„Nasz zespól inżynierów przygotowuje EFS Archangel do dziewiczego rejsu przez System. W imieniu EEEF dziękujemy i załączamy serdeczne „o7″ wszystkim Pilotom, bez których ten projekt nie miałby przyszłości. Dziękujemy za wkład i wsparcie każdemu kto poświęcił swój czas by nam pomoc”.Wszyscy piloci, którzy wzięli udział w realizacji projektu mogą teraz odebrać swoje honorarium w Chu City w systenue Shana Bei.

Funkcja Prezydenta Sojuszu zniesiona!

W obliczu licznych przestępstw, których dopuścił się Gibson Kincaid Rada Sojuszu jednogłośnie orzekli o zniesieniu funkcji prezydenta Mocarstwa.

Premier Edmund Mahon podsumowuje wyniki głosowania:

„Za sprawą ostatnich wydarzeń przekonaliśmy się że stanowisko prezydenta jest idealnym tytułem wykorzystywanym do własnych celów przez jego piewców. Proceder ten znacznie zagraża stabilności Sojuszu, dlatego po dogłębnej naradzie zwieńczonej niemal jednogłośnym głosowaniem Rada Sojuszu zadecydowała o całkowitym usunięciu tytułu prezydenta z Konstytucjij Sojuszu”.

„Kancelaria prezydencka przejdzie gruntowną restrukturyzajce, dotychczasowy Emisariusze zostaną zdegradowani do rangi Ambasadorów, czyli do rangi, na którą zasługują...