Kategoria CG

Zakończenie zbiórki na ulepszone wyrzutnie rakiet

INFORMACJA Z FEDERACJI PILOTÓW

Dostawy materiałów kopalnianych pozwoliły inżynier Liz Ryder na szerokie udostępnienie zmodyfikowanego modułu statku.

Moduł jest w pełni zaprojektowanym, pojemnym i o obniżonej masie Seeker Missile Rack z kaskadą termiczną. Był już on dostępny przez krótki okres w październiku 3306 roku, ale od teraz można go kupić od dowolnego brokera technologii.

Świeżo wydobyte bromellite, lithium hydroxide, osmium oraz samarium zostały dostarczone przez wielu pilotów. Ze względu na wielkość zebranych urobków początkowa wymagana ilość materiałów do zakupu broni została tymczasowo zmniejszona.

Liz Ryder wypowiedziała się w swojej pracowni w Demolition Unlimited:

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli wprowadzić – że tak powiem – ten moduł na r...

Konflikt między siłami federalnymi a Jupiter Division

INFORMACJA Z FEDERACJI PILOTÓW

Statki Jupiter Division wzięły udział w bitwie przeciwko siłom federalnym w systemie HIP 54530.

Poplecznicy lojalni wobec byłego CEO Core Dynamics, Jupitera Rochestera, utworzyli własną frakcję w HIP 54530. Federalne Siły Wywiadowcze podejrzewają, że ​​agenci Jupiter Division pierwsze próby zinfiltrowania HIP 54530 Gold Universal Group podjęli już lata temu i doprowadzili do blokady tego systemu. Wszystko to po to aby ukryć ich wysiłki mające na celu przejęcie go od wewnątrz.

Samozwańczy Supreme Executive Rochester oświadczył:

Federacja dusi się, jest już bliska śmierci a wszystko przez przestarzałą biurokrację – tylko korporacyjne rządy mogą ją uratować! Ale najpierw galaktyczna społeczność musi chronić ludzi którzy za mną podążają...

Trwa kampania Nakato Kane

W ramach kampanii przed wyborami nowego premiera Sojuszu radna Nakato Kaine odwiedza kluczowe systemy.

Ze wszystkich pretendentów ona ma największe wsparcie ze strony innych członków rady, w porównaniu do urzędującego Edmunda Mahona. Reprezentuje system Tionisla od prawie dziesięciu lat i jest znana z wygłaszania przemówień przed Zgromadzeniem.

Dezaprobata Kaine’a dla polityki ekspansjonizmu w ostatnich latach trafiła w wielu ludzi w wielu systemach. Ma również silną reputację w „Starych Światach”, które są postrzegane jako historyczne centrum Sojuszu.

Podczas wiecu politycznego w Leesti, radna Kaine bezpośrednio skrytykowała swojego przeciwnika w wyborach:

Premier Mahon wyraźnie uważa, że ​​Sojusz musi naśladować arogancję Imperium i korporacyjną chciwość Federacj...

Kolonie Marlinistów otrzymały pomoc.

INFORMACJA Z FEDERACJI PILOTÓW

Wiele dostaw żywności: animal meat, fish, fruit and vegetables, oraz grain zostało dostarczonych do Stillman Hub. Frakcje marlinistów rozesłały swoje podziękowania otwartymi kanałami komunikacyjnymi, do wszystkich którzy brali udział w tym niezbędnym zaopatrzeniu w żywność dla kolonii w ośmiu systemach.

Frakcja Free Marlinists of Carinae w trakcie trwających dostaw ogłosili swę inicjatywę ochrony transportów. Współpracujący łowcy nagród mogą teraz odbierać swoje nagrody w Stillman Hub w systemie HIP 22550.

W powiązanych wiadomościach: W demokratyczny sposób został wyprany pierwszy parlament marlinistowski ...

Sirius i Utopia rywalizują o organizację Szczytu Galaktycznego

INFORMACJA Z FEDERACJI PILOTÓW

Sirius Corporation i Utopia rywalizują ze sobą o możliwość przeprowadzenia konferencji dyplomatycznej supermocarstw.

Zgromadzenie Sojuszu, Kongres Federalny i Senat Cesarski zgodziły się wstępnie wysłać delegatów na pierwszy szczyt galaktyczny trzech supermocarstw pod koniec lutego. W tym politycznym zgromadzeniu wezmą również udział przedstawiciele niezależnych systemów.

Wszystkie strony stwierdziły, że ich udział zależy od pomyślnego zorganizowania konferencji na neutralnym terytorium oraz zapewnienia wystarczających środków bezpieczeństwa.

Sirius Corporation i Utopia zaczęły zbierać środki na organizację konferencji...

Żywność dla Marlinistów

INFORMACJA Z FEDERACJI PILOTÓW

Nowo założone kolonie marlinistów poprosiły o pilne dostawy żywności.

Miliony marlinistów przeniosło się do ośmiu systemów skolonizowanych dla nich przez Korporację Sirius, zmniejszając w ten sposób napięcie między Imperium a Federacją. Poprosili Universal Cartographics o opóźnienie spisu ludności systemów do momentu gdy uchodźcy stworzą infrastrukturę dla swoich nowych społeczeństw.

Frakcje marlinistów obecnie aby wybrać swoich przywódców przeprowadzają demokratyczne wybory. Równocześnie parlament przejściowy ogłosił stan nadzwyczajny z powodu braku zapasów żywności.

Rzecznik społeczności, dr Jenna Fairfax, ogłosiła:

Jesteśmy wdzięczni galaktycznej społeczności i Sirius Corporation za zapewnienie nam miejsca do życ...

Budowa kolonii dla marlinistów – kampania Sirius Corporation

Sirius Corporation zgłosiła zapotrzebowanie na towary, które posłużą do budowy nowych osiedli dla uchodźców politycznych, którzy uciekli przed prześladowaniami Imperium na tereny Federacji.

Sirius Corporation zaproponowała rozwiązanie obecnego impasu między supermocarstwami poprzez założenie kolonii, w których uchodźcy będą mogli żyć samodzielnie.

Li Yong-Rui, dyrektor generalny Sirius Corporation, przedstawił swoją propozycję:

„Jest oczywiste, że marliniści nie mogą wrócić do Imperium, a swoją obecnością destabilizują sytuację polityczną w Federacji. Oferujemy alternatywę, budując dla nich stałe osiedla. Będą one samostanowić o sobie  i będą mogły swobodnie handlować ze społecznością galaktyczną.

Sirius Corp...

Eksploratorzy wsparli Projekt w Mgławicy Coalsack

Projekt terraformacyjny firmy Sirius Atmospherics otrzymał ogromne wsparcie pilotów – odkrywców z całej galaktyki, którzy skatalogowali ogromną ilość planet z atmosferą opartą na amoniaku.

Sirius Atmospherics, spółka córka Sirius Corporation, jest jedną z kilku firm współpracujących z Sojuszem by wykorzystać potencjał regionu w celach komercyjnych.

Dyrektor projektu, dr Maximilian North, ogłosił pomyślne zakończenie inicjatywy:

„Pozyskane dane o planetach z atmosferą opartą na amoniaku będą nieocenione dla naszych symulacji terraformowania. Dzięki nowym technikom adaptacji środowiska naturalnego być może niektóre z tych toksycznych planet mogą w przyszłości nadawać się do zamieszkania ”.

Firma Sirius Atmospherics potwierdziła, że ​​wypłaty dla wsz...

Sukces kampanii charytatywnej

Zakończyła się charytatywna inicjatywa Federacji mająca na celu dostarczenie niezbędnych towarów marlininowskim uchodźcom z Imperium.

Prośba organizacji pomocy humanitarnej, Safeguard Interstellar o zapewnienie podstawowych środków do życia marlinistom ubiegającym się o azyl w Federacji spotkała się z imponującym odzewem niezależnych pilotów.

Prezes Noel Beaumont powiedział:

„Dostarczone lekarstwa, odzież, żywność, owoce i warzywa oraz kapsuły ewakuacyjne zostaną wykorzystane do zapewnienia utrzymania Marlinistów w systemach LTT 3607, Charunder i Ennead, przynajmniej do czasu, gdy otrzymają przyznane przez Kongres wsparcie”.

„Nasz partner, frakcja Fionn Liberals, z przyjemnością wynagrodzi ciężką pracę wspierających inicjatywę pilotów...

Federalna inicjatywa wsparcia uchodźców

INFORMACJA Z FEDERACJI PILOTÓW

Organizacja charytatywna prosi o dostawy niezbędnych artykułów, które pomogą uchodźcom marlinistycznym, którzy uciekli z Imperium do Federacji.

Safeguard Interstellar, organizacja pomocy humanitarnej, ogłosiła kampanię pomocy uchodźcom ubiegającym się o azyl polityczny w Federacji.

Kilka frakcji imperialnych sympatyzujących z marlinizmem zostało dotknięte działaniami służb imperialnych, co doprowadziło do masowej emigracji cywilów do systemów federalnych Charunder, Ennead, HIP 36081, LTT 1935, LTT 3607 i Thetis. Lokalne władze ostrzegają, że bez dodatkowego wsparcia uchodźcy ci mogą wywołać niepokoje społeczne oraz niedobory żywności. Istnieje również ryzyko nieznanych zarażeń, które dotrą do populacji federalnej.

Noel B...